Regres za letni dopust za leto 2016

Pravica do letnega dopusta vključuje tudi pravico regresa za letni dopust.  Delodajalec mora regres izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Pod določenimi pogoji se lahko regres izplača kasneje, do 1. novembra tekočega koledarskega leta. V tem primeru mora biti to določeno s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.
Beri naprej

Računovodski servis, računovodske storitve

Višji pavšalni prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Z aprilom bodo pričeli veljali višji pavšalni prispevki za podjetnike s popoldanskim s. p.. Višji bo namreč del pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Beri naprej

Omejitve registracije gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika

Od 1. januarja 2016 veljajo dodatne omejitve, zaradi katerih oseba ne bo mogla pridobiti statusa družbenika ali samostojnega podjetnika.

 Omejitve so, da:

Beri naprej

Potni stroški 2. del

Kot potni stroški, torej povračila stroškov, ki jih prejmejo delavci in podjetniki za službene poti, se štejejo tudi dnevnice. Tudi te morajo, kot prevoz na delo in z dela in kilometrino za službene poti, podjetja obračunavati redno in sproti.

Več o stroških prevoza na delo in z dela ter kilometrini smo pisali v prvem delu prispevka Potni stroški 1 del.

Beri naprej

Potni stroški 1. del

Potni stroški so povračila stroškov, ki jih prejmejo delavci in podjetniki. Ob koncu vsakega meseca morajo podjetniki zaposlenim obračunati prevoz na delo in z dela. Hkrati pa so tako podjetniki kot njihovi zaposleni dolžni sproti in redno izpolnjevati tudi potne naloge, s katerimi spremljajo in dokazujejo službena potovanja.

Beri naprej