računovodstvo

Kaj je računovodstvo?

Računovodstvo je merjenje , obdelava in sporočanje finančnih in nefinančnih informacij o gospodarskih subjektih, kot so podjetja in korporacije. Računovodstvo, ki so ga poimenovali “jezik poslovanja”, meri rezultate gospodarskih dejavnosti organizacije in te informacije posreduje različnim uporabnikom, vključno z vlagatelji , upniki , poslovodstvom in regulatorji. Računovodje so znani kot računovodje . Izraza “računovodstvo” in ” računovodsko poročanje ” se pogosto uporabljata kot sopomenki.

Beri naprej