Kaj je računovodstvo?

Računovodstvo je merjenje , obdelava in sporočanje finančnih in nefinančnih informacij o gospodarskih subjektih, kot so podjetja in korporacije. Računovodstvo, ki so ga poimenovali “jezik poslovanja”, meri rezultate gospodarskih dejavnosti organizacije in te informacije posreduje različnim uporabnikom, vključno z vlagatelji , upniki , poslovodstvom in regulatorji. Računovodje so znani kot računovodje . Izraza “računovodstvo” in ” računovodsko poročanje ” se pogosto uporabljata kot sopomenki.

Računovodstvo lahko razdelimo na več področij, vključno s finančnim računovodstvom , upravljavskim računovodstvom , zunanjo revizijo , davčnim računovodstvom in stroškovnim računovodstvom . Računovodski informacijski sistemi so zasnovani tako, da podpirajo računovodske funkcije in z njimi povezane dejavnosti. Finančno računovodstvo se osredotoča na poročanje finančnih informacij organizacije, vključno s pripravo računovodskih izkazov , zunanjim uporabnikom informacij, kot so vlagatelji , regulatorji in dobavitelji; in vodstveno računovodstvo se osredotoča na merjenje, analizo in poročanje informacij za interno uporabo s strani poslovodstva. Evidentiranje finančnih transakcij, tako da so lahko v finančnih poročilih predstavljeni povzetki računovodskih izkazov, je znano kot knjigovodstvo , od katerega je dvojno knjigovodstvo najpogostejši sistem.

Računovodstvo je v človeški zgodovini obstajalo v različnih oblikah in stopnjah prefinjenosti. Danes uporabljeni sistem dvojnih je bil razvit v srednjeveški Evropi, zlasti v Benetkah računov , in ga običajno pripisujejo italijanskemu matematiku in frančiškanskemu bratu Luci Pacioliju. Danes računovodstvo olajšujejo računovodske organizacije, kot so določevalci standardov, računovodska podjetja in strokovna telesa. Računovodski izkazi so običajno revidira računovodske servise, in so pripravljeni v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi načeli (GAAP). GAAP določajo različne organizacije za določanje standardov, kot sta Odbor za standarde finančnega računovodstva (FASB) v ZDA in Svet za računovodsko poročanje v Združenem kraljestvu . Od leta 2012 načrtujejo “vsa glavna gospodarstva” približevanje ali njihovo sprejetje mednarodnim standardom računovodskega poročanja (MSRP).