Pojem računovodstva in opredelitev računovodstva

Računovodstvo

Vsako gospodarstvo na svetu ima svoje računovodske evidence, s katerimi jih beleži vsa sredstva in sile ter uresničene učinke svojih subjektov. V ekonomski predmeti vključujejo gospodinjstva, v katerih živijo posamezniki ali družine, neodvisno manjši in večji obrti, kot so čevljarstvo ali avtomehanika podjetja, ki delujejo v različnih panogah (npr. hrana, telekomunikacijska, turistična in druga podjetja) ter država in njene institucije , ki s svojo dejavnostjo predstavlja tudi pomembno gospodarsko celotno gospodarstvo ali gospodarstvo.

Pojem računovodstvo

Računovodstvo je dejavnost, ki predstavlja celoto sistem evidenc, v katerih so načrtovani, evidentirani in nadzorovani na poseben način ter analizira stanja in gibanja sredstev in poslovanja v gospodarstvu ter v zvezi s tem sestavi računovodske informacije.1 V določeni meri so vsi gospodarski subjekti predmet računovodskih evidenc, tako da večina gospodinjstev načrtuje tudi mesečne dohodke in odhodke na ta način poskuša zadovoljiti svoje življenjske potrebe. Medtem ko je tak zapis za gospodinjstva morda ni tako potrebna, ekonomsko pa vsa ostala subjekti imajo to kot zakonsko obveznost, zato zaposlujejo zaposlene, ki ukvarjati izključno z računovodskimi zadevami. Računovodske evidence so torej je mogoče opredeliti kot storitveno dejavnost, katere naloga je zagotavljati kvantitativne informacije finančne narave gospodarskih subjektov, kar je koristno pri oblikovanju ekonomskih odločitev in pri izbiri alternativnih usmeritev.

Opredelitev računovodstva

Računovodstvo je spretnost evidentiranja, razvrščanja in seštevanja zneskov, transakcij in dogodki, ki so finančne narave, in interpretacije dobljenih rezultatov Poleg računovodstva je treba v uvodnem delu opredeliti tudi izraz knjigovodstvo. Za razliko od računovodstva je knjigovodstvo veščina, ki jo ima posameznik je mogoče pridobiti v zelo kratkem času (od nekaj mesecev do udeležbe specializirani računovodski tečaji). Včasih se je vodilo knjigovodstvo ročno – vsi podatki so bili v računovodske evidence vpisani ročno. Danes pomeni uporabo osebnih računalnikov pri snemanju individualnega knjigovodstva transakcija v računovodskih evidencah. Kajti tako obstajajo posebne računovodski programi, ki so na splošno na voljo vsem ekonomskim
zaradi razumne cene.

Knjigovodstvo

Knjigovodstvo kot izraz pomeni dnevno poslovanje računovodskih sistemov, torej za beleženje in razvrščanje rutinskih transakcij. V tem smislu je to ožji izraz kot računovodstvo Računovodstvo se v primerjavi s knjigovodstvom nanaša na uporabo veliko večjega vrsto znanj in spretnosti, kot je to v knjigovodstvu. Strokovno računovodje morajo za razliko od računovodje razumeti zahteve glede računovodskega poročanja, računovodska zakonodaja, davčni predpisi in posebnosti, ki vplivajo različnih gospodarskih subjektov. Vse to kaže na dejstvo, da morajo računovodje biti sposoben podati strokovno mnenje, ki praktično opredeljuje računovodstvo kot poklic. Če želite postati profesionalni računovodja, morate biti formalni izobrazba (običajno visokošolska fakulteta), izkušnje in pripravljenost na nenehno pridobivanje novega znanja.