Potni stroški 2. del

Kot potni stroški, torej povračila stroškov, ki jih prejmejo delavci in podjetniki za službene poti, se štejejo tudi dnevnice. Tudi te morajo, kot prevoz na delo in z dela in kilometrino za službene poti, podjetja obračunavati redno in sproti.

Več o stroških prevoza na delo in z dela ter kilometrini smo pisali v prvem delu prispevka Potni stroški 1 del.

Beri naprej

Potni stroški 1. del

Potni stroški so povračila stroškov, ki jih prejmejo delavci in podjetniki. Ob koncu vsakega meseca morajo podjetniki zaposlenim obračunati prevoz na delo in z dela. Hkrati pa so tako podjetniki kot njihovi zaposleni dolžni sproti in redno izpolnjevati tudi potne naloge, s katerimi spremljajo in dokazujejo službena potovanja.

Beri naprej

računovodstvo

Davčne blagajne: obveznosti po točkah

Vsi, ki poslujete z gotovino, plačilnimi in kreditnimi karticami, boste morali od 2. januarja 2016 dalje račune potrjevati na Finančni upravi RS – uporabljati bodo morali davčne blagajne.

To boste lahko naredili z elektronsko davčno blagajno ali z t. i. Mini blagajno, ne glede na način davčnega potrjevanja računov pa morate PRED izdajo prvega davčno potrjenega računa prav vsi zavezanci narediti naslednje korake.

Beri naprej