Potni stroški 1. del

Potni stroški so povračila stroškov, ki jih prejmejo delavci in podjetniki. Ob koncu vsakega meseca morajo podjetniki zaposlenim obračunati prevoz na delo in z dela. Hkrati pa so tako podjetniki kot njihovi zaposleni dolžni sproti in redno izpolnjevati tudi potne naloge, s katerimi spremljajo in dokazujejo službena potovanja.

Potni stroški za prevoz na delo in z dela

Po predpisih iz Uredbe o davčni obravnavi stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja boste morali pri mesečnem obračunavanju prevoza na delo in z dela upoštevati še naslednje stvari:

Povračila stroškov za prevoz na delo in z dela se ne vštevajo v davčno osnovo do višine stroškov javnega prevoza. Pri obračunu se upošteva javni prevoz od običajnega prebivališča do postajališča, ki je najbližje delovnemu mestu podjetniku.

  • Običajno prebivališče je tisto prebivališče delavca, ki je najbližje delovnemu mestu. Drugo prebivališče se lahko upošteva samo, če se delavec na delovno mesto od tam vozi vsaj štirikrat tedensko.
  • Če je najbližje postajališče od prebivališča delavca oddaljeno več kot en kilometer ali pa delavec ne more uporabljati javnega prevoza, se v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov prevoza do višini 0,18 evra za vsak polni kilometer.
  • Pri obračunu oddaljenosti od prebivališča do delovnega mesta se upošteva najkrajša cestna povezava.
  • Če delavec lahko uporablja službeni avto tudi izven službenega prostora, torej v privatne namene, in mu delodajalec za tako uporabo zagotovi tudi gorivo, se povračilo stroškov ne upošteva.
  • Delavcu, ki opravlja svoje delo v tujini, se priznava strošek prevoza na delo in z dela v višini 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela.

Potni stroški in kilometrina se obračunavajo glede na ceno 95-oktanskega goriva. Od 1. avgusta 2008 velja povračilo stroška prevoza na delo do višine 0,18 evra za polni kilometer.

Potni stroški in službeno potovanje

Za povračilo stroška enega kilometra na službenem potovanju pa lahko podjetje obračuna 0,37 evra za polni kilometer, če podjetnik ali delavec za službeno pot uporabi lastno prevozno sredstvo.

Pri spremljanju oziroma dokazovanju službenega potovanja, torej vsake poti, ki jo podjetnik ali delavec opravi v poslovne oziroma službene namene, pa je nujno izpolnjevati potne naloge.

Finančna uprava RS priporoča, da potne naloge delavci izpolnjujejo sproti, saj v nasprotnem primeru največje posledice nosi podjetje.

Vzorčni obrazec potnih nalogov lahko dobite tukaj, mesečni potni nalogi pa so dostopni tukaj.