Potni stroški 2. del

Kot potni stroški, torej povračila stroškov, ki jih prejmejo delavci in podjetniki za službene poti, se štejejo tudi dnevnice. Tudi te morajo, kot prevoz na delo in z dela in kilometrino za službene poti, podjetja obračunavati redno in sproti.

Več o stroških prevoza na delo in z dela ter kilometrini smo pisali v prvem delu prispevka Potni stroški 1 del.

Dnevnica predstavlja povprečni strošek, ki ga ima zaposleni ali podjetnik na službeni poti s prehrano in drugimi izdatki.

Pri obračunu dnevnic se upošteva celoten čas trajanja službenega potovanja, izračuna se v urah in dnevih od začetka do konca potovanja.

Za službeno potovanje v Sloveniji je najnižja dnevnica 7,45 evra za pot, ki traja od 6 do 8 ur. Nad 8 ur lahko podjetje obračuna dnevnico v višini 10,69 evra, nad 12 ur pa 21,39 evra.

Če boste na svojem službenem potovanju prenočili v Sloveniji in boste pri tem izkoristili tudi zajtrk, se bo znesek dnevnice znižal za 15 odstotkov. To bo veljalo v primeru, da boste prenočili na potovanju, ki bo trajalo od 8 do 12 ur. V primeru, da bo službeno potovanje trajalo več kot 12 in manj kot 24 ur in boste pri prenočitvi v Sloveniji koristili tudi zajtrk, se vam bo višina dnevnice znižala za 10 odstotkov.

Podobno velja tudi za prenočevanje na službenem potovanju v tujini.

V primeru, da boste delali dva dni zaporedoma in prenočili izven kraja običajnega prebivališča in izven sedeža podjetja, boste prejeli tudi terenski dodatek. Če vam bo delodajalec pri tem zagotovil hrano in prenočevanje, se vam v davčno osnovo dohodka ne bo vštel terenski dodatek do višine 4,49 evra na dan.

Dnevnice  v tujini

Neobdavčeni znesek dnevnice za službeno potovanje v tujino se določeni glede na višino zneska, ki je določen v Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Za službeno potovanje v Avstralijo lahko podjetje obračuna dnevnico za čas potovanja 55 evrov (60 dolarjev) na dan, podobno tudi za službeno potovanje v Španijo ali na Švedsko ter 5 evrov več pri potovanju v ZDA. Najvišja bo višina dnevnice za službeno potovanje v Sankt Peterburg v Rusiji – 80 evrov. Znesek dnevnice za ostale države si lahko ogledate tukaj.