Davčne blagajne: obveznosti po točkah

Vsi, ki poslujete z gotovino, plačilnimi in kreditnimi karticami, boste morali od 2. januarja 2016 dalje račune potrjevati na Finančni upravi RS – uporabljati bodo morali davčne blagajne.

To boste lahko naredili z elektronsko davčno blagajno ali z t. i. Mini blagajno, ne glede na način davčnega potrjevanja računov pa morate PRED izdajo prvega davčno potrjenega računa prav vsi zavezanci narediti naslednje korake.

1. Pridobiti morate namensko digitalno potrdilo za davčne blagajne.

To potrdilo ni enako potrdilu, ki ga že uporabljate za dostop do sistema e-Davki ali v elektronskem bančništu. Gre za namensko digitalno potrdilo, ki ga bodo podjetja in osebe z dejavnostjo (s. p.) uporabljali le za davčno potrjevanje računov. Namensko digitalno potrdilo morate pridobiti tudi zavezanci, ki boste tudi po 2. januarju 2016 uporabljali vezano knjigo računov (VKR).

2. Popisati morate poslovne prostore.

Popisati morate vse poslovne prostore v katerih boste davčno potrjevali račune. Poslovni prostor je lahko poslovni objekt, dostavno ali kakšno drugo vozilo ali sama (prenosna) davčna blagajna, če nepremičnega poslovnega prostora nimate in svoje delo opravljate peš na terenu.

3. Sprejeti morate interni akt.

Preden izdate prvi davčno potrjen račun, morate sprejeti interni akt. V njem se morate opredeliti, ali boste uporabljali elektronsko davčno blagajno ali boste izdajali račune iz vezane knjige računov in jih davčno potrjevali s pomočjo t. i. Mini blagajne. V istem (poslovnem) prostoru ne morete hkrati uporabljati obojega!

V internem aktu popišete poslovne prostore (z identifikacijskimi oznakami), jim dodelite oznake, zapišete pravila za dodeljevanje zaporednih številk računom, določite oznake elektronskim napravam in oznake fizičnim osebam, ki izdajajo račune.

4. Kupiti ali najeti morate davčno blagajno ali na e-Davkih potrditi vezano knjigo računov.

Elektronska davčna blagajna (računalniški program) mora pravilno izpisovati tridelne številke račune in dodatne podatke na računu (EOR, ZOI, oznaka fizične osebe, ki ga izdaja; ura in minuta izdaje računa). Če boste uporabljali vezano knjigo računov, boste morali za vsak račun te podatke (EOR) v roku 10 dni od izdaje računa pridobiti iz t. i. Mini blagajne – vsak izdan račun boste morali z t. i. Mini blagajno davčno potrditi najkasneje v 10 dneh od izdaje računa.

5. Objaviti obvestilo za kupce.

V vsakem poslovnem prostoru – tudi če gre za avtomobil, stojnico ali elektronsko napravo – bo moralo biti ne glede na obliko izdaje računa (elektronsko ali z VKR) na vidnem mestu objavljeno obvestilo. Z obvestilom boste svoje stranke obveščali, da jim mora prodajalec račun izdati, jim ga izročiti, kupec pa ga mora prevzeti in zadržati do izhoda iz poslovnega prostora. Obvestilo si lahko natisnete iz spletne strani Finančne uprave RS (velikost A4, A5, A6).

6. Na davčno blagajno namestiti namensko digitalno potrdilo in vnesti oznake oseb, ki izdajajo račune in njihove davčne številke.

Po tem, ko boste v davčno blagajno (v program za davčno potrjevanje računov) oziroma v vse vaše davčne blagajne vnesli namensko digitalno potrdilo, boste morali v program(e) vnesti in sporočiti Finančni upravi RS oznake fizičnih oseb, ki izdajajo račune in njihove davčne številke. Račune bodo nato na posamezni davčni blagajni izdajale samo fizične osebe, ki bodo v njej prijavljene s svojo oznako za katero bo stala davčna številka.

7. Sporočiti podatke o poslovnih prostorih na Finančno upravo RS.

Preko nameščene elektronske davčne blagajne ali t. i. Mini blagajne boste morali Finančni upravi RS pred prvo izdajo računa sporočiti podatke o vseh poslovnih prostorih, v katerih boste izdajali račune. To boste lahko storili le z namenskim digitalnim potrdilom.