Potni stroški 2. del

Kot potni stroški, torej povračila stroškov, ki jih prejmejo delavci in podjetniki za službene poti, se štejejo tudi dnevnice. Tudi te morajo, kot prevoz na delo in z dela in kilometrino za službene poti, podjetja obračunavati redno in sproti.

Več o stroških prevoza na delo in z dela ter kilometrini smo pisali v prvem delu prispevka Potni stroški 1 del.

Beri naprej

Potni stroški 1. del

Potni stroški so povračila stroškov, ki jih prejmejo delavci in podjetniki. Ob koncu vsakega meseca morajo podjetniki zaposlenim obračunati prevoz na delo in z dela. Hkrati pa so tako podjetniki kot njihovi zaposleni dolžni sproti in redno izpolnjevati tudi potne naloge, s katerimi spremljajo in dokazujejo službena potovanja.

Beri naprej

računovodstvo

Davčne blagajne: obveznosti po točkah

Vsi, ki poslujete z gotovino, plačilnimi in kreditnimi karticami, boste morali od 2. januarja 2016 dalje račune potrjevati na Finančni upravi RS – uporabljati bodo morali davčne blagajne.

To boste lahko naredili z elektronsko davčno blagajno ali z t. i. Mini blagajno, ne glede na način davčnega potrjevanja računov pa morate PRED izdajo prvega davčno potrjenega računa prav vsi zavezanci narediti naslednje korake.

Beri naprej

Od 1.1.2016 bo urejanje obveznih socialnih zavarovanj le še elektronsko

Od oktobra 2015 dalje je vsem poslovnim subjektom omogočeno, da obvezna socialna zavarovanja urejajo le še elektronsko preko državnega portala e-Vem.

Uporaba sistema e-VEM omogoča poslovnim subjektom lažje, enostavnejše, hitrejše in tudi cenejše poslovanje z javno upravo. Poslovnim subjektom zato priporočajo, da že sedaj pričnejo uporabljati elektronski način urejanja zavarovanj, saj bo skladno z zakonom za vse poslovne subjekte postal obvezen s 1. januarjem 2016.

Beri naprej

Davčne blagajne – ne pozabite na digitalno potrdilo

Vsi davčni zavezanci, ki boste uporabljali davčne blagajne, boste lahko prek portala eDavki šele od 15. novembra 2015 oddali vlogo za namensko digitalno potrdilo. Napovedano je sicer bilo, da bo to mogoče narediti od začetka novembra dalje, danes pa je Finančna uprava RS sporočila nov datum. Potrdilo bo brezplačno.

Beri naprej