Davčne blagajne – ne pozabite na digitalno potrdilo

Vsi davčni zavezanci, ki boste uporabljali davčne blagajne, boste lahko prek portala eDavki šele od 15. novembra 2015 oddali vlogo za namensko digitalno potrdilo. Napovedano je sicer bilo, da bo to mogoče narediti od začetka novembra dalje, danes pa je Finančna uprava RS sporočila nov datum. Potrdilo bo brezplačno.

Postopek pridobitve namenskega digitalnega potrdila bo naslednji:

  1. Od 15. novembra 2015 naprej bo zavezanec prek portala eDavki lahko vložil Zahtevek za pridobitev namenskega digitalnega potrdila za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov. Imenoval se bo DPR-PridobitevDP.
  2. Zavezanec oz. njegov pooblaščenec bo po vložitvi zahtevka na osebni del portala eDavki prejel referenčno številko in geslo za prevzem.
  3. Številko in geslo bo nato vnesel v poseben portal za prevzem namenskega digitalnega potrdila na spletni strani MJU.
  4. Po vnosu bo lahko na tem portalu prevzel potrdilo v obliki ».p12« datoteke.
  5. Datoteko bo nato lahko namestil v program davčne blagajne ali v mini blagajno.

Za uporabo davčne blagajne lahko nekoga tudi pooblastite

Če ne uporabljate sistema eDavki, boste za pridobitev potrdila lahko pooblastili nekoga drugega. Pooblastili boste lahko drugo osebo, na primer računovodski servis ali ponudnika davčne blagajne. Za pooblastilo lahko natisnete obrazec in ga pošljete na finančni urad, kjer imate registrirano podjetje ali dejavnost, Furs pa je v pomoč objavil tudi seznam finančnih uradov s kontaktnimi podatki.

Pooblaščenec bo lahko v imenu uporabnika davčne blagajne vložil zahtevek za pridobitev namenskega digitalnega potrdila in ga nato tudi prevzel. Primer izpolnjenega obrazca je na voljo tukaj.

Vsi davčni zavezanci, ki boste uporabljali davčne blagajne, boste prek portala eDavki od 15. 11. 2015 lahko oddali vlogo za namensko digitalno potrdilo.

V primeru, če davčni zavezanec že ima pooblaščenca za poslovanje prek sistema eDavki, pa je potrebno preveriti, kakšno pooblastilo mu je bilo dodeljeno. Davčnemu zavezancu ne bo treba ponovno vlagati novega pooblastila v primeru, ko je šlo za splošno pooblastilo, ki vključuje tudi nove obrazce.