Davčne blagajne 3. del

Zavezanci za davčno potrjevanje računov bodo morali še pred 2. januarjem 2016 sprejeti tudi interni akt.

V njem bodo morali navesti popis poslovnih prostorov z naslovom in oznakami poslovnega prostora iz zemljiške knjige oziroma zapisati, da gre v določenem primeru za premičen poslovni prostor. V interni akt bodo zapisali tudi, kako bodo dodeljene oznake poslovnim prostorov ter pravila, po katerih bodo  v podjetju dodeljevali zaporedne številke izdanim računom. Zapisati bodo morali tudi, kako so označene posamezne elektronske naprave, s katerimi bodo izdajali račune.

Interni akt bodo morali sprejeti tudi vsi tisti zavezanci, ki bodo do konca prehodnega obdobja še naprej uporabljali vezano knjigo računov oziroma mini davčno blagajno preko spletne strani Finančne uprave RS.

Furs je objavil prve primere internih aktov za davčno potrjevanje računov.

Podjetje mora interni akt sprejeti preden prične davčno potrjevati račune. Internega akta podjetje ne rabi poslati v potrditev na Furs, mora pa ga predložiti v pregled ob morebitnem davčnem nadzoru oziroma na zahtevo davčnega organa. Prvi primere lahko najdete med odgovori na vprašanja podjetnikov o davčnih blagajnah.

Če podjetje internega akta ne bo sprejelo, bo podjetnik po Zakonu o davčnem potrjevanju računov storil hujši davčni prekršek. Zanj je predvidena globa v višini od 4.000 do 75.000 evrov oziroma kar do 125.000 evrov, če je ta pravna oseba srednja ali velika gospodarska družba. Samostojnega podjetnika bi tak prekršek lahko stal od 3.000 do 50.000 evrov, odgovorno osebo pravne osebe ali državnega oziroma lokalnega organa pa od 1.200 do 10.000 evrov.