Ukrepi na davčnem področju za pomoč s.p.

Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa so že znani. Nekateri ukrepi na davčnem področju so bili že sprejeti v sklopu interventnih zakonov, nekateri ukrepi pa bodo sprejeti še konec tedna oz. v naslednjem tednu. V nadaljevanju predstavljamo nekatere ukrepe na davčnem področju za samostojne podjetnike posameznike , ki so že znani.

Ukrepi so tisti prvega interventnega zakona!

V nadaljevanju predstavljamo nekatere ukrepe na davčnem področju, ki so do sedaj že sprejeti z namenom blažitve posledic koronavirusa za samostojne podjetnike.

Interventni zakoni, ki so bili sprejeti 20.03.2020, in bodo objavljeni 27.3.2020 v Uradnem listu uvajajo nekatere spremembe na davčnem področju.

Ukrepi so določeni v:

– Zakonu o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju,
Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), 
– Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov.

Ukrep na davčnem področju

Predlaganje davčnih obračunov

Rok za oddajo letnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) in obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) za leto 2019 se iz 31. 3. 2020 prestavi na 31. 5. 2020, ki se zaradi nedelje izteče 1. 6. 2020.

Roki za oddajo obračunov davka od dohodka pravnih oseb in obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti v primeru prenehanj, statusnih sprememb ali insolventnih postopkov ostajajo enaki kot do sedaj.

Odlog prispevkov za socialno varnost samozaposlenih (s.p. in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost)

Samozaposlenim, ki nimajo drugih zaposlenih, in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje, bo zagotovljen odlog plačila prispevkov. Odlog plačila prispevkov velja za prispevke, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020. Do odloga bo s.p. upravičen avtomatično, kar pomeni, da mu ne bo treba vlagati vloge. Neporavnane prispevke mora upravičenec poravnati najkasneje do 31. 3. 2022.

Plačilo je možno v enkratnem znesku ali obročno, pri čemer v primeru plačila vseh prispevkov do 31. 3. 2022, na zneske odloženih prispevkov ne tečejo zamudne obresti.

Vendar, pozor!

Do odloga prispevkov za socialno varnost samozaposleni ne bo upravičen, če ima neporavnane obveznosti, ki so zapadle v plačilo do 28. 2. 2020, višje kot 50 eurov in jih ne bo poravnal do 6. 4. 2020. To pomeni, da morate samozaposleni, ki  imate še vedno odprte obveznosti, ki so zapadle do 28. 2. 2020,  le-te poravnati do 6. 4. 2020 in vam bo avtomatsko, brez vloge, odobren odlog plačila prispevkov po tem zakonu.