DDV pri uvozu blaga od 1. julija 2016 dalje preko obračuna DDV

Za davek na dodano vrednost – DDV pri uvozu blaga, za katerega bo obveznost obračuna DDV nastala od 1. julija 2016 dalje, veljajo nova pravila. DDV pri uvozu blaga s strani davčnega zavezanca v Republiki Sloveniji se bo ta po novem obračunal preko obračuna DDV oziroma na podlagi samoobdavčitve in ne s carinsko deklaracijo kot uvozna dajatev neposredno ob uvozu blaga. Korist od tega bodo imeli prejemniki blaga, saj jim ne bo treba financirati uvoznega DDV. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1I) je začel veljati januarja letos.

DDV pri uvozu blaga nič več kot uvozna dajatev

Za uvoženo blago, za katerega bo obveznost obračuna DDV nastala po 30. juniju 2016, torej velja, da se DDV plačuje kot uvozna dajatev, razen če je kot plačnik DDV določen davčni zavezanec, ki je prejemnik blaga in je identificiran za namene DDV v Sloveniji. Davčni zavezanec izkaže obračunani DDV od uvoza blaga v obračunu DDV in plača v roku, če kot prejemnik blaga v trenutku uvoza davčnemu organu v carinski deklaraciji zagotovi vsaj naslednje informacije:

  • svojo identifikacijsko številko za DDV, ki jo izda davčni organ v Sloveniji;
  • davčno osnovo kot je določena v 38. členu tega zakona;
  • stopnjo DDV;
  • znesek DDV.

Prejemnik blaga, ki nima sedeža v Sloveniji in je identificiran za namene DDV v Sloveniji, izkaže obračunani DDV od uvoza blaga v obračunu DDV, če imenuje davčnega zastopnika, identificiranega za namene DDV v Sloveniji, ki je solidarno odgovoren za plačilo DDV od uvoza blaga. Prejemnik blaga v carinski deklaraciji poleg podatkov iz prejšnjega odstavka navede tudi identifikacijsko številko za DDV davčnega zastopnika. Davčni organ vodi evidenco o teh davčnih zastopnikih, ki vsebuje naslednje podatke:

  • naziv in identifikacijsko številko za namene DDV davčnega zastopnika;
  • naziv, naslov, državo sedeža in identifikacijsko številko za namene DDV prejemnika blaga;
  • registracijsko in identifikacijsko številko, ki je prejemniku blaga dodeljena v skladu s carinskimi predpisi (EORI številka);
  • veljavnost pooblastila za zastopanje;
  • veljavni transakcijski račun davčnega zastopnika.

V istem obračunu tako DDV kot tudi odbitek DDV

Koristi pri zakonodajni novosti bodo imeli veliki uvozniki in neto izvozniki. Uvoz jih namreč ne bo več finančno obremenjeval, saj bo predstavljal le proračun oziroma malo administracijo. Pred tem je veljalo, da DDV ob uvozu blaga pobira in obračuna carinski organ kot uvozno dajatev in mora biti plačan v skladu s carinskimi predpisi, odbitek DDV pa davčni zavezanec nato uveljavlja preko obračuna DDV. DDV so dobili vrnjen po 21 dneh, od zdaj pa bo veljalo, da bodo lahko zavezanci v istem obračunu prikazali obračunani DDV in hkrati uveljavljali odbitek DDV.