Napotitev delavca na čakanje na delo

Napotitev delavca na čakanje na delo: kdaj se delodajalec lahko odloči za to možnost in kakšne pogoje mora izpolnjevati? Ali potrebuje delodajalec za napotitev delavca na čakanja na delo soglasje delavca?

Kako napotitev delavca na čakanje na delo ureja zakonodaja?

Zakon o delovnih razmerjih določa,  da lahko delodajalec začasno, z namenom ohranitve zaposlitve pisno napoti delavca na čakanje na delo doma. Delodajalec lahko napoti delavca na čakanje na delo najdlje za čas šestih mesecev v posameznem koledarskem letu.

Delodajalec lahko pošlje delavcu pisno napotitev delavca na čakanje tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

Kateri so pogoji, ki morajo biti izpolnjeni,  za napotitev delavca na čakanje

Delodajalec lahko odredi delavcu začasno čakanja na delo doma pod naslednjimi pogoji, ki morajo biti hkrati izpolnjeni:

  1. delodajalec delavce ne more zagotoviti delavcu iz poslovnega razloga,
  2. začasno prenehanje potreb po delu delavca traja šest mesecev ali manj v posameznem koledarskem letu,
  3. odreditev tega ukrepa je namenjena ohranitvi delavčeve zaposlitve.

Poslovni razlog je podan, če delodajalec lahko dokaže, da je prenehala potreba po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca.

Napotitev delavca na čakanje na delo in nadomestilo plače

V primeru čakanja na delo ima delavec pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove. Osnova za nadomestilo je povprečna mesečna plača delavca za polni delovni čas v zadnjih treh mesecih oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti.

Če delodajalec delavcu v času čakanja na delo ne zagotovi nadomestila se kaznuje z globo od 3.000 do 20.000 evrov.

Svetujemo vam, da spremljate tudi našo spletno stran, kjer vam bomo obveščali o novostih in ukrepih, ki bodo sprejeti v zvezi z epidemijo korona virusa. Že sedaj vas opozarjamo, da predlog interventnega zakona predvideva, da ima delodajalec pravico do delnega povračila izplačanih nadomestil plač delavcem, ki jih je začasno napotil na čakanju na delo doma.