Neplačana odsotnost z dela v času epidemije

Neplačana odsotnost z dela oziroma neplačan dopust ni zakonski termin in ga Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ne pozna. V nasprotju s plačanim dopustom torej ne gre za posebno pravico iz delovnega razmerja, ki bi bila delavcem zakonsko zagotovljena.

Neplačana odsotnost z dela na podlagi prošnje delavca

Neplačana odsotnost z dela ni zakonsko zagotovljena pravica delavca. Prošnjo delavca za neplačan dopust lahko delodajalec tako vedno zavrne. Prav tako pa tudi delodajalec nima pravice delavcu odrediti neplačanega dopusta. To velja tudi v primeru izrednih razmer. Vendar pa to ne pomeni, da se delavec in delodajalec o neplačanem dopustu ne morata dogovoriti. Kljub temu, da zakonodaja neplačane odsotnosti z dela ne ureja, je ta torej mogoča na podlagi posebnega dogovora med delavcem in delodajalcem.

Neplačana odsotnost z dela na podlagi pisnega dogovora

V praksi se pogosto dogaja, da delavci zaprosijo delodajalca za odobritev neplačanega dopusta. Delavec morda potrebuje daljšo odsotnost zaradi študijskih ali osebnih okoliščin ali pa želi npr. oditi na daljše potovanje.

Pravniki naše pravne službe svetujejo, da delodajalci z delavci, katerim bodo odobrili neplačan dopust, obvezno sklenejo ustrezen dogovor v pisni obliki. Ta naj vsebuje določbe o trajanju dopusta, morebitnih obveznostih strank in dogovor glede plačila prispevkov za socialno varnost.

Če je neplačan dopust pogosta praksa podjetja, je priporočljivo, da se pravila opredelijo v posebnem internem pravilniku delodajalca.

Obvezno zavarovanje delavca v času neplačane odsotnosti z dela

Neplačana odsotnost z dela ne pomeni, da delavec v tem času ni vključen v obvezna zavarovanja.

Mesečne plače delavec v tem primeru sicer ne prejema, ostaja pa prijavljen v vsa obvezna socialna zavarovanja. Navedeno pomeni, da je potrebno zanj obračunati in plačati tudi prispevke za socialno varnost.

Neplačana odsotnost zaradi epidemije koronavirusa

Tudi v času epidemije koronavirusa se delavec in delodajalec lahko dogovorita, da bo delavec določen čas na neplačanem dopustu. Vendar pa tudi v teh razmerah velja, da ne gre za posebno pravico delavca, ki jo lahko izsili. Prav tako pa delodajalec ne more delavcem samovoljno odrediti, da bodo določen čas na neplačanem dopustu.