Dohodninska lestvica 2020

Dohodninska lestvica 2020 se je 1. januarjem 2020 spremenila. Poglavitne spremembe se nanašajo na razbremenitev dohodkov zavezancev znotraj tako imenovanih srednjih dohodninskih razredov.

Dohodninska lestvica 2020 razbremenjuje dohodke zavezancev

Meje se v vseh petih razredih progresivne lestvice zvišujejo:

  • S 50% stopnjo davka se po novem uvršajo zavezanci z neto letno davčno osnovo nad 72.000 EUR.
  • Stopnja davka v najnižjem razredu ostaja pri 16% – odslej bodo z njo obdavčeni zavezanci z neto letno davčno osnovo do 8500 EUR.
  • Hkrati se stopnja davka znižuje za eno odstotno točko v drugem in tretjem dohodninskem razredu – torej na 26 in 33%.
  • Olajšava, ki jo lahko uveljavljajo vsi zavezanci za dohodnino znaša 3500 EUR.
  • Istočasno pa je nastopila linearna dodatna olajšava za dohodke do letne višine 13.316 EUR.

Kaj potemtakem dohodninska lestvica 2020 pomeni za vašo plačo oziroma kaj ji prinaša?

Nova dohodninska lestvica razbremenjuje tiste s povprečno plačo za 144,00 EUR na leto, tiste, ki zaslužijo dve povprečni plači pa kar za 670,00 EUR.

Izpad proračunskih sredstev zaradi razbremenitve lestvice za odmero dohodnine – v imenu večjih neto plač zaposlenih, povečanjem konkurenčnosti slovenskega trga v mednarodnem okolju in meritokracije, se bo deloma nadomestil z zvišanjem drugih dajatev. Tukaj so predvsem mišljene višje obdavčitve kapitala in iz njega izhajajoči dohodki (npr. obresti, dividende). Zato je davčna reforma, v tem primeru dohodninska lestvica 2020, le druga stran istega kovanca. Na eni strani namreč razbremenjuje družbene sloje, na drugi strani pa kapitalistom in preostalim borznim vlagateljem prinaša druge obremenitve.