Elektronski bolniški list

Elektronski bolniški list (eBOL) bo s 1.2.2020 obvezen pri vseh delodajalcih. Nekateri zaposleni pa kljub digitalizaciji elektronskega bolniškega lista ne bodo mogli prejemati.

Razlog se skriva v dejstvu, da njihovi delodajalci ne spadajo med tiste zaposlovalce, za katere je predvidena uporaba spletnega sistema »SPOT«, preko katerega bodo podjetja prevzemala elektronski bolniški list.

Kdo ne dobi elektronskega bolniškega lista?

Elektronski bolniški list se ne uporablja za:

  • osebe, ki so zaposlene pri fizičnih osebah,
  • osebe, ki jih zaposlujejo tuje in mednarodne organizacije in ustanove,
  • osebe, ki jih zaposlujejo tuja konzularna in diplomatska predstavništva v Sloveniji,
  • kmetje,
  • verski uslužbenci ter njihovi zaposleni.

Elektronski bolniški list se ne uporablja  tudi v primerih sočasne zaposlitve ali samozaposlitve. Prav tako ga ne dobijo družbeniki v drugi državi članici EU. Izjeme so tudi nekatere osebe, ki so v delovnem razmerju na območju Slovenije pri osebah, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini in glavni poklic (npr. zaposleni pri verskem uslužbencu).

Za vse naštete izjeme, izdaja elektronskega bolniškega lista ni možna, bolniški list bodo še naprej prejemali le v tiskani obliki.

V primeru, da zavarovanci ne razpolagajo z dostopom do omenjenega sistema, jim lahko vpogled omogoči bodisi delodajalec, bodisi to preverijo sam na najbližji enoti ZZZS.