Nova lestvica za odmero dohodnine in splošna olajšava

Nova lestvica za odmero dohodnine in splošna olajšava. V Uradnem listu Republike Slovenije je bil 7. oktobra 2016 objavljen  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (novela ZDoh-2R), ki se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2017

Povišanje dohodkovnega praga za upravičenost do višje dodatne splošne olajšave za 300 evrov.

Z davčnim letom 2017 se spreminja dohodkovni prag za upravičenost do višje dodatne splošne olajšave. Za 300 evrov se s sedanjih 10.866 evrov povečuje na 11.166 evrov skupnih aktivnih dohodkov zavezanca.

Višina dodatne splošne olajšave in višina dohodkovnega praga za upravičenost do nižje dodatne splošne olajšave se ne spreminjata.

Če znaša skupni dohodek v evrih Znaša splošna olajšava v evrih
Nad Do  
  11.166,37 6.519,82
11.166,37 12.570,89 4.418,64
12.570,89   3.302,70

Sprememba lestvice za odmero dohodnine

Lestvica za odmero dohodnine se spreminja tako, da se med sedanja 2. in 3. razred uvaja nov davčni razred, pri meji neto davčne osnove v višini 48.000 evrov in s stopnjo 34 odstotkov.

Hkrati se stopnja dohodnine v četrtem davčnem razredu zniža z 41 odstotkov na 39 odstotkov.

Lestvica za odmero dohodnine, ki v skladu s spremenjenim 122. členom ZDoh-2 velja za davčna leta  od 1. januarja 2017 dalje:

Če znaša neto letna davčna osnova v evrih Znaša dohodnina v evrih
Nad Do    
  8.021,34   16 %
8.021,34 20.400,00 1.283,41 + 27 % nad 8.021,34
20.400,00 48.000,00 4.625,65 + 34 % nad 20.400,00
48.000,00 70.907,20 14.009,65 + 39 % nad 48.000,00
70.907,20   22.943,46 + 50 % nad 70.907,20