Podjetniki, ste za namen eVročanja na Furs že poslale svoj e-mail?

Za pravne osebe je Finančna uprava RS (Furs) začela elektronsko vročati odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in odločbe o odmeri davka na vodna plovila.

Furs je prek portala eDavki začel pošiljati odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za pravne osebe, od ponedeljka, 9. maja 2016 dalje, pa bo Furs začel pošiljati tudi odločbe o odmeri davka na vodna plovila za pravne osebe. Ob tem so zapisali, da podjetja in podjetnike posebej pozivajo, da za namen dodatnega obveščanja o prejemu dokumenta preko portala eDavki sporočijo svoj elektronski naslov.

Podjetniki, za dodatno obveščanje Fursu posredujte e-mail

Podjetniki, če ste elektronski naslov za namene eOpominjanja ali eVročanja že sporočili, vam ga ponovno ni treba sporočati. Furs namreč opomine vroča elektronsko od 1. septembra 2014 dalje, obvestila o izvršenih pobotih pa od 1. januarja 2015 dalje.

Postopoma se vsi dokumenti selijo v elektronsko obliko

Dokumente, za katere Furs še nima vzpostavljenega sistema eVročanja, bodo zavezanci še nadalje prejemali preko pošte v papirni obliki. V naslednjih mesecih bodo javnost obveščali tudi o nadaljnjih dokumentih, ki jih bodo vključili v sistem eVročanja.

Vsi dokumenti, ki se vročajo elektronsko, se bodo na portal eDavki vročali z osebno vročitvijo. Zavezancem svetujejo, da za namen dodatnega obveščanja o prejemu dokumenta preko portala eDavki, čim prej uredijo podatke o prejemnikih elektronske pošte.

To je posebej koristno v tistih primerih, ko v imenu zavezanca dostopa do eDavkov zgolj pooblaščenec, saj zavezanec v teh primerih ne more sam prevzeti dokumenta. Preko obrazca na eDavkih se lahko določi splošnega pooblaščenca, pooblaščenca za posamezne skupine in podskupine davkov oziroma postopkov ter tudi za posamezno konkretno zadevo.