Višji pavšalni prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Z aprilom bodo pričeli veljali višji pavšalni prispevki za podjetnike s popoldanskim s. p.. Višji bo namreč del pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Gre za zavarovance, ki samostojno opravljajo dejavnost, pa niso zavarovani po 15. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki velja za samozaposlene osebe, in za zavarovance, ki opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost, pa niso zavarovane po 17. ali 25. členu istega zakona, ki ureja področje zavarovanje kmetov in prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje. Znesek, ki je do zdaj znašal 32,20 evra mesečno, bo z aprilom za dobrih 20 centov višji, in sicer bo znašal 32,43 evra, so sporočili iz Finančne uprave RS (Fursa).

Osebe, ki opravljajo dopolnilno dejavnost preko popoldanskega s. p. bodo tako po novem morale za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje in za zavarovanje za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju dejavnosti, skupaj plačevati 65,10 evra. To je 23 centov več kot zadnje tri mesece. Januarja  2016 sta se namreč skupaj za pet centov znižala prispevka za zdravstveni zavarovanji, o čemer smo več pisali v prispevku Prispevki za popoldanski s. p. letos nižji.

Višji pavšalni prispevki: kdaj prvič?

Pri tem velja opozorilo, da zavezanci, ki prispevke za posebne primere zavarovana plačujejo v pavšalnem znesku mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec, te po novih zneskih prvič plačajo za april 2016, in sicer do 16. maja 2016. Navedene prispevke za posebne primere zavarovanja, katere zavezanci plačujejo na dan izplačila prejemka, pa morajo v novem znesku plačevati pri izplačilih po 1. aprilu 2016 dalje.

Pavšal za zdravstveno zavarovanje ostaja enak

Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ).

Od februarja lani se mesečno plačujejo prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 0,53 odstotka od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Za obračunsko obdobje od januarja 2016 dalje mesečni prispevek znaša 8,17 evra.

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, pa plačujejo tudi prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 odstotka. Ta prispevek osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, plačujejo za obračunsko obdobje od 1. februarja 2014 dalje, od osnove v višini 25 odstotkov povprečne bruto plače za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Za obračunsko obdobje od januarja 2016 dalje mesečni prispevek znaša 24,50 evra.

Področje socialne varnosti

Področje pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja ter tudi nekatera sorodna področja, kot so zdravstveno varstvo, socialni prejemki in pomoč, socialne storitve, institucionalno varstvo in ostale pobude s področja socialne varnosti sodijo v področje socialnega varstva. Ta temelji na socialni pravičnosti, solidarnosti ter na načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik. Socialno varnost pri nas zakonsko ureja Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV).